Zásady cookies

 

Shromažďování osobních údajů

Při procházení našich webových stránek uživatelem nejsou shromažďovány žádné osobní údaje.

Vyplněním kontaktního formuláře nebo odesláním přihlášky k odběru novinek dává uživatel souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které ovšem nebudou poskytovány žádným třetím stranám.

Prohlášení o cookies

Uživatel souhlasí s využitím cookies udělením informativního souhlasu pomocí lišty v dolní části webových stránek (podle Evropské směrnice č. 2002/58/ES, resp. podle její novelizace směrnicí č. 2009/136/ES, v ČR transponované zákonem č. 468/2011 Sb., který novelizoval zákon č. 127/2005 Sb.), nebo používáním webu.

Podle EU směrnice jde o využívání cookies a předpis se zaměřuje zejména na behaviorální cílení a zneužití soukromých informací u tzv. „neanonymních cookies“ a „third-party cookies“. Více viz GDPR, jehož celé znění naleznete zde a bližší informace na webu UOOU.

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb používáme takzvané soubory cookies. To jsou malé textové soubory, které servery ukládají pomocí webového prohlížeče do počítačů uživatelů. Cookies lze přirovnat k paměti webové stránky umožňující při opakované návštěvě poznat uživatele stejného počítače.

Žádné z cookies použitých na našich stránkách přitom nesbírá informace, jež by obsahovaly Vaše přímé identifikační údaje.

Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, čemu dávají čtenáři na našich stránkách přednost a co je zajímá. Tyto informace nejsou nijak spojeny s jinými informacemi. Víme tedy například, kolik lidí četlo konkrétní článek, ale nevíme jmenovitě kdo. Za tímto účelem využíváme nástroj Google Analytics. Bližší informace o dalším zpracování v rámci tohoto nástroje Vám poskytne jeho autor – společnost Google.

Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů a nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.