PENB – PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

V dnešním duhovém světě už i domy potřebují „techničák“, ale samotný štítek je lepšími neučiní! Nicméně my víme, jak vám zajistit místo v zelené části spektra.

Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., neboli tzv. „energetický štítek“, představuje pomůcku jak pro vlastníky nemovitostí, tak pro zájemce o jejich koupi či pronájem. Dává poměrně objektivní obrázek, kolik energie by měl objekt spotřebovávat na zajištění vnitřního mikroklimatu, pokud bude provozován způsobem popsaným v uvedeném předpise.

Při zpracování PENB se vychází z normových, tedy pevně stanovených okrajových parametrů. Z vnitřních teplot a míry větrání určených projektem, z místních klimatických podmínek. Ve výpočtu se rovněž zohledňují kvalita obálky objektu a použité domovní technologie, vytápěním počínaje osvětlením konče.

S čím se naopak nepočítá, je vliv uživatelského chování obyvatel domu. Přetápění, nedotápění ani nadměrné větrání se v energetickém štítku nijak neprojevují. Takže na reálnou spotřebu energie nemůže mít průkaz žádný vliv. Ta se bude ve dvou naprosto totožných objektech vždy lišit. Právě podle způsobu jejich provozování.

Z uvedeného je zřejmé, že PENB hodnotí energetickou náročnost staveb sice komplexně, ale čistě teoreticky. Uvažuje ideální provozní podmínky. Výstupem průkazu je zatřídění nemovitosti do jedné ze sedmi kategorií na barevné škále od zelené po červenou. Mimořádně úsporné získávají označení „A“, mimořádně nehospodárné „G“.

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

 

Průkaz energetické náročnosti budovy se často v médiích přirovnává k technickému průkazu vozidel. Jde pochopitelně o zkratku se záměrem přiblížit smysl PENB široké laické veřejnosti. Nicméně vzhledem k řadě podobností se nejedná o špatný příměr.

Jedním z argumentů bývá, že obdobně jako při výběru auta, tak i při volbě nemovitosti hraje zásadní roli spotřeba během provozu. A jedním dechem se dodává, že v úvahu se ovšem musí brát v prvním případě jízdní styl uživatele, a volba individuální úrovně vnitřního komfortu v případě druhém.

Nelze tedy očekávat, že se v běžném provozu řidič dočká výrobcem deklarované spotřeby paliva. Jiné klimatické podmínky oproti těm zkušebním, dynamika jízdy, svícení, klimatizace a řada dalších faktorů. Tak zdůvodňují automobilky rozpor mezi teorií a praxí. A obdobné je to s energetickou náročností budovy, potažmo s náklady na provoz nemovitostí. Tabulková a reálná spotřeba energií jsou dva různé světy!

Rozhodovat o koupi bytu na základě PENB zpracovaného pro celý objekt nedává žádný smysl. Ne obálka či technologické vybavení objektu, výsledek podstatněji ovlivňuje uživatelské chování nejbližších sousedů. Bude-li byt ve vašem sousedství trvale nevytápěný, může být dům v kategorii A, ale vaše měrná spotřeba bude klidně odpovídat kategorii E, protože topíte za dva… Takže víc než štítek prozradí faktura.

1

Dílčí ukazatele náročnosti

V sedmi dílčích parametrech hodnocení – obálka, vytápění, chlazení, větrání, úprava vlhkosti, příprava teplé vody a osvětlení – se zračí jak aktuální kvalita obvodového pláště domu, tak i jednotlivých kategorií technických zařízení budov. Vlastník tak názornou a srozumitelnou formou dostává informaci o slabých a silných stránkách své nemovitosti.

Vedle diagnostikovaného stavu jsou zde rovněž vyznačeny dopady opatření, která zpracovatel PENB doporučil pro zlepšení celkového výsledku. Poměrně přehledné, ale chybí tomu ekonomický rozměr, doba návratnosti navržených kroků. Zhodnocení tohoto klíčového aspektu zůstává na vlastníkovi.

2

Doporučená opatření

Jedna věc je problém odhalit, druhou je navrhnout smysluplné řešení pro odstranění potíží anebo alespoň pro minimalizaci dopadů, jež zjištěné chyby provázejí. Smysluplné nejenom z pohledu energetika ale i ekonoma. Aby se vynaložené investiční prostředky vlastníkovi vůbec někdy vrátily.

V tomto směru nabízíme výrazný nadstandard. Naše řešení míří na zvyšování energetické účinnosti, tedy efektivnější využívání bezplatných tepelných zisků na úkor draze nakupovaného tepla. Státem preferované zlepšování parametrů obálky má jistě také smysl, ale je drahé a nepřináší zdaleka takový efekt, jak se traduje. Cesta energetické účinnosti je přesným opakem.

Přestože se za nejviditelnější efekt PENB udává možnost konečných spotřebitelů posoudit před koupí či nájmem nemovitosti její provozní náklady, jde evidentně o tvrzení z kategorie „přání otcem myšlenky“. Z tohoto pohledu podává energetický štítek jen velmi mlhavou představu. Dokáže ale prostřednictvím vyhodnocení dílčích ukazatelů nastínit, kde se nachází Achillova pata objektu. A kvalitní PENB současně vlastníkovi domu popíše, jak s minimálními náklady stávající stav zlepšit. Tady spatřujeme skutečný přínos průkazu energetické náročnosti budov.