DOMOVNÍ KONTO
DATA BEZPEČNĚ V CLOUDU

Založte si bezplatné domovní konto na zkoušku. Získáte přístup k virtuálnímu domu, na kterém si můžete ověřit, co všechno naše služba nabízí

Co řeší domovní konto? Výběr dodávaných služeb si každý klient volí podle svého uvážení. Stačí vám roční vyúčtování tepla? Zpracujeme vám vyúčtování po skončení příslušného účetního období. Potřebuje častější přehled o spotřebě jednotlivých účetních jednotek? Dostanete měsíční reporty obsahující kromě aktuální spotřeby bytů i jejich procentuální odchylky od domovního průměru.

Domovní konto poskytuje vedle informací o spotřebě tepla i přístup k aktuálním i historickým hodnotám polohových koeficientů. Ty je potřeba aktualizovat po každém stavebním zásahu s dopadem na energetickou náročnost. To jistě vlastníci a správci objektu vědí.

Na základě sesbíraných dat jsme schopni vám zpracovávat analýzy energetické účinnosti, na základě kterých zjistíte potenciál úspor nákladů na vytápění vašeho domu. Také uvidíte, odkud kam v domě teplo teče. Které byty se nechávají vytápět svými sousedy.

To jsou neocenitelné podklady pro řešení případných sporů. Nezapomínejte, že za správnost vyúčtování ze zákona ručí poskytovatel služby. A tím je vlastník domu! Vyplatí se proto mít domovní konto a díky němu dokonalý přehled o dění v objektu.