TEPLO OD Á DO ZET
NABÍDKA OVĚŘENÝCH ŘEŠENÍ

Bonboniéra, co před vámi netají složení svých pamlsků, nepředstavuje krok do neznáma. I u našich produktů člověk vždy ví, co ochutná. Problém s vytápěním či rozúčtováním nákladů na teplo? Tady jste správně.

Termohydraulické seřízení soustavy

Výpočet nastavení regulačních ventilů a šroubení na radiátorech, výpočet nastavení termostatických hlavic, výpočet regulačních prvků na patě stoupaček, výpočet otopové křivky ekvitermní regulace. Teplo bezchybně.

Bilanční metoda určení spotřeby tepla

Instalace dálkově odečitatelných měřicích přístrojů – poměrových indikátorů na otopná tělesa a teplotních senzorů do místností, vyčíslení všech složek tepelné bilance vytápěných prostor, určení spotřeby tepla. Teplo komplexně.

Bilanční polohové koeficienty

Výpočet tepelné bilance vytápěných prostor v objektu, výpočet energetické náročnosti jednotlivých fakturačních celků, výpočet bilančních polohových koeficientů pro přesnou korekci náměrů měřicích přístrojů. Teplo spravedlivě.

Rozúčtování nákladů na vytápění

Domovní konto s on-line přístupem k výstupům pro daný objekt. Polohové koeficienty, měsíční přehled o spotřebě jednotlivých fakturačních celků, analýzy nestandardních jevů, roční vyúčtování. Teplo pod kontrolou.

Analýzy energetické účinnosti

Na základě průběžně shromažďovaných dat z měřicích přístrojů vyhodnocení stavu energetické účinnosti vytápění, vyčíslení potenciálu úspory provozních nákladů, návrh technických opatření k dosažení úspor. Teplo efektivně.

Webináře na téma vytápění a rozúčtování nákladů

Odborné semináře po internetu. Prezentace k danému tématu a časový prostor pro zodpovězení dotazů vznesených přihlášenými účastníky webináře. Informace o vytápění a rozúčtování nákladů. Teplo v kostce.

Průkaz energetické náročnosti budov

Zpracování průkazu energetické náročnosti vnímáme jako příležitost ke zlepšování posuzovaných staveb. Nečekejte prostá konstatování co je špatně, to umí každý. Nabízíme efektivní řešení, navíc s krátkou dobou návratnosti investice.