INFORMACE PRO DRUŽSTVA A SVJ – PŘEDNÁŠKY, PODCASTY & WEBINÁŘE

Preferujeme osobní kontakt, ale s komunikací přes internet nemáme problém. Využijte i vy možnosti zůstat v obraze navzdory všem omezením.

PŘEDNÁŠKY A PODCASTY

 

Nebaví vás číst dlouhé texty, a přesto se chcete o provozu soustav ústředního vytápění, měření spotřeby tepla v bytových domech a o rozúčtování nákladů na vytápění něco nového dozvědět? Jdeme vám vstříc. Detailně rozebíráme uvedená témata na základě znalosti dané problematiky a zkušeností nabytých řešením konkrétních problémů v praxi.

Budeme potěšeni, budou-li prezentované informace pro vás přínosem. Aktuální situace na trhu energií nevěští nic dobrého a lze tak ze strany konečných spotřebitelů očekávat rapidní nárůst zájmu o úsporný provoz vytápění a také o spravedlivé rozúčtování tepla v bytových domech.

Pakliže existují cesty, jak obojího poměrně snadno dosáhnout, byla by škoda nabízených možností nevyužít.

 

Správné stanovení polohových koeficientů

Přednášející:

 

Ing. Jan Blažíček
autor bilančních polohových koeficientů

 

Téma přednášky:

 

Garantovat rovné výchozí podmínky pro příjemce tepelné energie je úkolem polohových koeficientů. Díky nim, tedy pokud jsou správně stanoveny, lze dosáhnout stavu, o kterém hovoří metodický pokyn k zákonu č. 67/2013 Sb. Zajistit, aby náklady u srovnatelně velkých prostor vytápěných na srovnatelnou teplotní úroveň byly rovněž srovnatelné.

To je alfou a omegou principu rozúčtování tepla v bytových domech.

Možností, kterých se v praxi k naplnění uvedeného zadání využívá, je několik. Některé se liší jen v detailech, v závislosti na osobě poskytovatele služby, jiné jsou diametrálně odlišné, jak co do principu stanovení, tak co do přesnosti výsledků. Aby se v tom dokázal zorientovat i příjemce služby, je nutné jednotlivé varianty detailně analyzovat a jejich výstupy objektivně porovnávat.

Scénář přednášky:

 

 • definice spravedlnosti
 • varianty polohových koeficientů
 • jak správně určit energetickou náročnost
 • započitatelná plocha
 • dopad zateplení na energetickou náročnost
 • dopad proměnlivé energetické náročnosti během otopného období
 • tepelné parazitování
 • chybovost rozúčtování v důsledku chybné empirické korekce

Regulace vytápění a energetická účinnost

Přednášející:

 

Ing. Jan Blažíček
autor bilančních polohových koeficientů

 

Téma přednášky:

 

S měřením spotřeby tepla do značné míry souvisí i otázky výkonové regulace vytápění, potažmo energetické účinnosti při dodávkách tepla. Povinnost osadit regulační prvky do otopné soustavy je v české legislativě zakotvena již několik desetiletí, povinnost měřit spotřebu všech uživatelů přišla jen o pár let později. V obou případech se sází na to, že vyšší energetická účinnost přináší úspory energie.

V efektech regulace vytápění a měření dodaného tepla je ale obrovský rozdíl. Zatímco u výkonové regulace lze dát za přínos pro energetickou efektivitu ruku do ohně, pozitivní dopad měření na úspory tepla prokázán nebyl. V jeho případě bohužel platí okřídlené, přání otcem myšlenky.

Jako důkaz tohoto tvrzení slouží porovnání efektů energetických opatření realizovaných v Česku za posledních 35 let.

Něco na způsob zpětné vazby, kterou jsme dlouhodobě postrádali. Výstupy této stručné analýzy názorně ukazují, co v úsporách tepla pomáhá a co nikoliv.

Scénář přednášky:

 

 • potřeba vs. spotřeba
 • kombinovaná výkonová regulace
 • dosavadní efekt legislativních opatření
 • energetická účinnost
 • psychologie vs. fyzika
 • co dělat pro zvýšení energetické účinnosti?

Role polohových koeficientů v rozúčtování nákladů na vytápění

Přednášející:

 

Ing. Jan Blažíček
autor bilančních polohových koeficientů

 

Téma přednášky:

 

Aby bylo rozúčtování nákladů na vytápění v bytových domech objektivní a spravedlivé, je třeba přesně vyčíslit energetické náročnosti u jednotlivých vytápěných místností. Tímto klíčovým parametrem je poté nutné korigovat indikované hodnoty dodané energie. Tak to vyžaduje platná legislativa.

K provedení příslušných korekcí slouží polohové koeficienty.

Polohové koeficienty lze vytvářet různými metodami. Zatímco empirie, používaná drtivou většinou rozúčtovatelů, energetickou náročnost pouze značně nepřesně odhaduje, bilanční metoda ji počítá z relevantních vstupů, popisujících podmínky jak v řešeném objektu, tak v jeho okolí. Z tepelně technických parametrů dělících konstrukcí a z meteorologických dat.

Uvedené problematice je věnována tato přednáška. Je v ní využit příklad konkrétního bytového domu a srovnání hodnot jak dosud používaných empirických koeficientů, tak vypočtených bilančních koeficientů. A vysvětlení, proč k zásadním rozdílům mezi oběma přístupy musí docházet.

 

Scénář přednášky:

 

 • okrajové podmínky
 • analýza vybraných místností v domě
 • chybovost empirických polohových koeficientů
 • předpoklad spravedlivého rozúčtování

WEBINÁŘE

 

Zná to každý člen vedení družstva a SVJ. Aby spolek, za jehož činnost odpovídáte a ručíte celým svým majetkem, fungoval za všech okolností v souladu s platnou legislativou, to vyžaduje značné úsilí. Jenom těch vyhlášek a předpisů, kterými je nutné se řídit. Je to práce takřka na plný úvazek, což ovšem málokdo v domě vidí.

Družstva a SVJ musí mít ve svém čele nadšence. Lidi, kteří se ještě vedle svého zaměstnání neustále vzdělávají a vstřebávají nové informace, aby provoz jimi řízeného bytového domu byl maximálně efektivně. Rozhodně nic jednoduchého a záviděníhodného. My to víme, a proto nabízíme pomoc.

Vedle ucelené nabídky produktů řešících úsporný provoz vytápění a spravedlivé rozúčtování nákladů na teplo jsme připravili sérii webinářů, v rámci kterých se nejen předseda, ale i ostatní členové družstva a SVJ mohou s danou problematikou seznámit.

Pohodlný způsob, jak absolvovat odborný seminář, aniž byste se museli zvednout od pracovního stolu. Úspora času i nákladů. Stačí se přihlásit nebo včas objednat účast, budeme s vámi počítat. Počet míst ve webináři je omezený, aby se přednášející stihnul věnovat všem účastnickým dotazům.

Polohové koeficienty

Termíny:

čtvrtek 24.06.

9:00-11:30

1.210,- Kč*

volných míst 15

OBJEDNAT

*) členové SMBD mají slevu 50 % z uvedené ceny; ceny jsou včetně DPH

Přednášející:

Ing. Jan Blažíček

 • autor bilančních polohových koeficientů a bilanční metody určení spotřeby tepla
 • absolvent TH metody návrhu otopných soustav

Náplň webináře:

Probíraná témata

 • příslušná legislativa – zákon 67/2013 Sb. (104/2015 Sb.), vyhláška 269/2015 Sb.
 • co je polohový koefient – zohlednění vlivu různé energetické náročnosti
 • smysl polohových koeficientů – zajištění férového prostředí v rozúčtování nákladů na vytápění
 • varianty polohových koeficientů – empirické, ztrátová, bilanční
 • porovnání přesnosti jednotlivých variant polohových koeficientů
 • ověření souladu s legislativou
 • odpovědnost za případné škody v důsledku chybného rozúčtování
 • odpovědi na dotazy účastníků k probírané tématice

Rozúčtování nákladů na vytápění

Termíny:

úterý 29.06.

9:00-11:30

1.210,- Kč*

volných míst 15

OBJEDNAT

*) členové SMBD mají slevu 50 % z uvedené ceny; ceny jsou včetně DPH

Přednášející:

Ing. Jan Blažíček

 • autor bilančních polohových koeficientů a bilanční metody určení spotřeby tepla
 • absolvent TH metody návrhu otopných soustav

Náplň webináře:

Probíraná témata

 • příslušná legislativa – zákon 67/2013 Sb. (104/2015 Sb.), vyhláška 269/2015 Sb.
 • cíl rozúčtování – spravedlivé rozúčtování, zpětná vazba k funkci otopné soustavy
 • základní a spotřební složka
 • korekce náměrů
 • spodní a horní hranice oproti průměru
 • započitatelná plocha
 • analýza stavu a nestandardních jevů v rámci objektu
 • odpovědi na dotazy účastníků k probírané tématice

Určování spotřeby tepla

Termíny:

*) členové SMBD mají slevu 50 % z uvedené ceny; ceny jsou včetně DPH

Přednášející:

Ing. Jan Blažíček

 • autor bilančních polohových koeficientů a bilanční metody určení spotřeby tepla
 • absolvent TH metody návrhu otopných soustav

Náplň webináře:

Probíraná témata

 • příslušná legislativa – zákon 67/2013 Sb. (104/2015 Sb.), vyhláška 269/2015 Sb.
 • účel měření spotřeby – spravedlivé rozúčtování, úspora energie?
 • varianty určení spotřeby – kalorimetr, indikátor, denostupně, bilanční
 • plusy a minusy jednotlivých variant určení spotřeby – spojité nádoby, tepelné zisky
 • vliv intenzity větrání a vnitřních tepelných zisků
 • jak si poradit s tepelným parazitováním?
 • odpovědi na dotazy účastníků k probírané tématice

Regulace vytápění

Termíny:

*) členové SMBD mají slevu 50 % z uvedené ceny; ceny jsou včetně DPH

Přednášející:

Ing. Jan Blažíček

 • autor bilančních polohových koeficientů a bilanční metody určení spotřeby tepla
 • absolvent TH metody návrhu otopných soustav

Náplň webináře:

Probíraná témata

 • příslušná legislativa – vyhláška 237/2014 Sb.
 • smysl kombinované výkonové regulace – maximální efektivita vytápění
 • kvalitativní složka – ekvitermní křivka
 • kvantitativní složka – termostatické ventily s hlavicemi
 • jak funguje TRV – mýty o volbě teploty, aneb záměna příčiny a následku
 • způsob jak zajistit efektivní a úsporné vytápění
 • odpovědi na dotazy účastníků k probírané tématice