ON-LINE TEST SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ

 

 

Ověřte si sílu pomyslného řetězu, na kterém visí bezvadná funkce vytápění a spravedlnost při vyúčtování tepla ve vašem domě.

Vyberte v každé z následujících čtyř oblastí tu variantu, která odpovídá současnému stavu, a proveďte vyhodnocení testu. Okamžitě budete vědět, jak si stojíte. Jak spolehlivý je váš řetěz.

JIŽ BRZY NA TÉTO STRÁNCE