rozúčtování nakladu

ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ

50 Kč

CENA ZA VYTÁPĚNOU MÍSTNOST

U objektů s jedním zdrojem tepla a systémem ústředního vytápěním musíme dodávané množství energie objektivně rozdělit mezi jednotlivé bytové jednotky. Děje se tak vždy po skončení fakturačního období. Doposud jedenkrát ročně, od roku 2022 se počítá s měsíční frekvencí rozúčtování nákladů.

Princip rozúčtování je pevně dán legislativou, volit lze z různých variant poměru základní a spotřební složky. Výše základní složky vychází z podlahové výměry bytu, spotřební složka potom z množství spotřebovaného tepla. To se určuje z redukovaných náměrů poměrových indikátorů na otopných tělesech. Redukcí je hned několik a mají různou příčinu. Zohledňují typ a velikost otopného tělesa či parametry a energetickou náročnost každé z místností.

Naprosto klíčovým pro kvalitní rozúčtování nákladů je vyjádření vlivu rozdílné energetické náročnosti. Tu je nutné přesně vypočítat z parametrů všech dělících konstrukcí a z průměrné úrovně vnitřního a vnějšího prostředí. Výstupem jsou bilanční polohové koeficienty. S nimi lze při rozúčtování nákladů docílit vysoké míry spravedlnosti, protože berou v potaz jak uživatelské chování, tak vnější podmínky, které nelze nikterak ovlivnit. Vlastní rozúčtování je potom velice jednoduchá rutinní záležitost.

Produkt rozúčtování nákladů vyžaduje vytvoření výpočetního modelu. Do něj se následně vkládají aktuální meteorologická data pro příslušnou lokalitu. Průběh venkovních teplot a solárního záření má vliv nejen na tepelné ztráty, ale i na tepelné zisky. Jedny i druhé určují, jak bude vypadat tepelná bilance, rozhodující faktor energetické náročnosti.

Cena výpočtu vychází z celkového počtu vytápěných místností v objektu. Tedy těch, ve kterých je otopné těleso (pokoje, kuchyně, prádelna nebo sušárna, apod.). V ceně jsou již zahrnuty dálkové odečty náměrů poměrových indikátorů, teplotních čidel či kalorimetrů.

Nechte si zdarma zpracovat cenovou nabídku pro váš dům.

Chci cenovou nabídku

  V případě jakýchkoliv nejasností Vám rádi poradíme, neváhejte nás proto kontaktovat:

  Ing. Jan Blažíček
  Tel.: 722 601 690
  e-mail: jan.blazicek@rekomvd.cz

  Objednávka rozúčtování nákladů

   Přečíst