NA KOLIK PROCENT VYUŽÍVÁTE POTENCIÁL SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ?

KOMENTÁŘ A DOPORUČENÍ

Výsledná hodnota úrovně spolehlivosti vytápění a rozúčtování nákladů (nahoře v červeném poli) je ukazatel, který vám dává představu, kde se aktuálně nacházíte. Na kolik procent systém ve vašem domě běží. Čím vyšší číslo, tím příznivější výsledek. Dopočet do stovky potom ukazuje, jaký je nevyužitý potenciál pro zlepšení.

Na následujícím ilustračním obrázku názorně vidíte, které části řetězce seřízení soustavy – určování spotřeby – korekce náměrů – rozúčtování nákladů představují slabinu vašeho systému, a které jsou naopak dostatečně robustní a slibují dobré výsledky. Graf níže vyjadřuje tu samou informaci jinou formou.

Data využitá v tomto on-line testu vycházejí z výpočtů provedených na různých bytových objektech. Jde tedy o průměry. Tak, jak je každý dům jiný, budou se částečně lišit i dopady nedostatků příslušných oblastí vytápění a rozúčtování nákladů.

Výsledek 50 % a méně signalizuje, že máte závažný problém, který by se měl bezodkladně řešit. S rostoucí hodnotou závažnost nedostatků pomalu klesá a teprve při dosažení 90 % můžete zůstat v klidu.

Výstup hodnotíme na principu „řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek“. Nečekejte tedy, že posilováním nekritických míst systému, učiníte systém odolnějším. Neučiníte! S největší pravděpodobností zkolabuje na svém nejslabším článku. Logika proto velí soustředit se v první řadě na slabiny.

Jestliže máte kritických míst více, přednost by měly dostat oblasti, ve kterých je srovnávacím kritériem míra spravedlnosti. Tedy korekce náměrů a určení spotřeby tepla. Tyto položky neřeší úsporu energie, ale narovnávají pokřivené prostředí, ve kterém vícenáklady dopadají jen na část bytů.

Potom tu máme oblast výkonové regulace, ve které se hodnotí míra energetické účinnosti, a oblast rozúčtování nákladů, v níž posuzujeme úroveň zpětné vazby pro využití potenciálu úspor. Dopady nedostatků v těchto případech, jež se projevují plýtváním teplem, z principu nesou všechny bytové jednotky vyváženě.
Kroky potřebné pro odstranění identifikovaných vad systému jsou popsány v sekci Nabídka produktů.