BILANČNÍ URČENÍ SPOTŘEBY TEPLA

Individuální kalkulace

Bilanční určení spotřeby tepla je specifické tím, že množství v daném prostoru spotřebovaného tepla se vypočítává na základě znalosti hodnot všech složek tepelné bilance. Tím se liší od dosud využívaných metod, které pracují s pouhou jednou osminou relevantních vstupů, což se pochopitelně odráží na přesnosti výstupů.

Vyčíslení všech osmi složek vyžaduje odlišné postupy při získávání vstupních dat. Zatímco první skupina parametrů se měří prostřednictvím v objektu instalovaných teplotních čidel, druhou počítá speciální software pomocí standardních fyzikálních algoritmů. Ani jeden z parametrů se neodhaduje!
Bilanční určení spotřeby tepla využívá k měření vstupních dat výhradně zařízení, jež jsou pro tento účel povolena příslušnou legislativou. Na rozdíl od konkurenčních metod ale naměřená data správně interpretuje.

Na straně sběru dat pracujeme výhradně s produkty, které se v bilanční metodě zjišťování spotřeby tepla maximálně osvědčily a navíc poskytují konečným spotřebitelů záruku kvality, jaká se dá očekávat od globálních technologických lídrů v oblasti regulace a měření energií.

Přenos dat od měřících prvků přes koncentrátory dat do výpočetního modulu probíhá bezdrátově, odečty proto není nutné provádět návštěvou bytů, ale prostřednictvím vzdáleného přístupu. Soukromí obyvatel tak není ničím narušováno. Instalované prvky jsou vybaveny bateriemi s dlouhou životností, což při minimální energetické náročnosti zařízení představuje zhruba desetiletý bezúdržbový provoz.

Cena nabízené služby vychází jednak z celkového počtu vytápěných místností v objektu, a dále z rozlohy a členění objektu, jež jsou určující pro stanovení nezbytného počtu koncentrátorů a náročnosti jejich propojení s modemem.

Nechte si zdarma zpracovat cenovou nabídku na bilanční určení spotřeby tepla.

Chci cenovou nabídku

  V případě jakýchkoliv nejasností Vám rádi poradíme, neváhejte nás proto kontaktovat:

  Ing. Jan Blažíček
  Tel.: 722 601 690
  e-mail: jan.blazicek@rekomvd.cz

  Objednávka bilanční metody určení spotřeby tepla

   Přečíst