BILANČNÍ POLOHOVÉ KOEFICIENTY

130 Kč

CENA ZA VYTÁPĚNOU MÍSTNOST

Bilanční polohové koeficienty vypočítané na základě tepelné bilance představují nejpřesnější možnou korekci náměrů poměrových indikátorů. Zajišťují, aby v bytech srovnatelné velikosti vytápěných na srovnatelnou teplotní úroveň byly srovnatelné také náklady na vytápění. Tak, jak to vyžaduje legislativa.

Protože poměrové indikátory neměří teplo, nemohou ani poskytovat relevantní informaci o spotřebě energie. K dosažení shodné vnitřní teploty je totiž potřeba tepla v jednotlivých místnostech různá. Větší plocha obvodového pláště má za následek vyšší energetickou náročnost, chráněná poloha naopak nižší.

Aby někteří obyvatelé nebyli polohou svých bytů znevýhodněni, musí se provést korekce naměřených hodnot prostřednictvím polohových koeficientů. Teprve takto upravená data je možné porovnávat.

Bilanční polohové koeficienty plně zohledňují polohu místnosti v domě a kromě tepelných ztrát kalkulují i s vnějšími tepelnými zisky. Na rozdíl od empirických koeficientů se nejedná o hrubý odhad, ale o přesný fyzikální výpočet. Proto je rozúčtování pomocí bilančních koeficientů maximálně přesné a spravedlivé.

Bilanční polohové koeficienty vyžadují vytvoření výpočetního modelu, do kterého se vkládají místně příslušná meteorologická data. Výstupy vyjadřují objektivní podíl každé místnosti na celkové energetické bilanci objektu v průběhu vyhodnocovaného období. Výpočet je vhodné s ohledem na proměnlivé klimatické podmínky pravidelně aktualizovat.

Cena reflektuje celkový počet obytných místostí a koupelen v objektu. Obytnou místností je každá místnost vybavená jakýmkoliv druhem otopného tělesa, která je součástí některé z fakturačních jednotek objektu (bytů či nebytových prostor). Kuchyňský kout se za obytnou místnost  nepovažuje!

Pro ilustraci. Byt velikosti 3+1 obsahuje čtyři obytné místností – obývací pokoj, ložnici, pokoj a kuchyň – a jednu koupelnu. Celkem tedy 5 jednotek, na něž se vztahuje uvedená jednotková cena. Byt velikosti 2+kk sestává ze dvou obytných místností (obývací pokoj s kuchyňským koutem a ložnice) a jedné koupelny. Celkem tedy 3 jednotky.

Nechte si zdarma zpracovat cenovou nabídku na bilanční koeficienty.

Chci cenovou nabídku

  V případě jakýchkoliv nejasností Vám rádi poradíme, neváhejte nás proto kontaktovat:

  Ing. Jan Blažíček
  Tel.: 722 601 690
  e-mail: jan.blazicek@rekomvd.cz

  Objednávka bilančních polohových koeficientů

   Přečíst